Itálie.net


politika

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

politika [2016/02/07 19:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Politický systém ======
  
 +Pokud se někdo zajímá o Itálii, měl by se zajímat také o něco málo z politického systému. Pokusme se to stručně shrnout a dozvědět se něco více o italském politickém systému.
 +
 +===== Obecně =====
 +
 +Mohli bychom říci, že italský parlament je bikamerální,​ což je parlament strukturovaný do dvou komor – **horní** a **dolní komora**. V italském parlamentu horní komoru tvoří **Senát** a dolní komoru **Poslanecká sněmovna**.
 +
 +Italská republika je zastupitelská demokracie a parlamentní republika s 
 +vícestranickým systémem.
 +
 +Itálie se také začlenila do **Mezinárodního měnového fondu**, **Evropské unie**, **Organizace hospodářské spolupráce a rozvoje a Severoatlanitické aliance**.
 +
 +==== Prezident republiky ====
 +
 +Prezident republiky – Italské republiky je volen nepřímo. Při volbách na společném zasedání parlamentních komor (Senát Parlamentu a Poslanecká sněmovna Parlamentu) a s třemi delegáty, kteří jsou z každé z dvaceti provincií. Pokud má být zvolen nový prezident, musí být v prvních třech kolech nutná dvoutřetinová většina. V kolech dalších stačí nadpoloviční většina.
 +
 +Prezident může být volen na 7 let a nyní je od 15. 5. 2006 prezidentem Italské republiky Giorgio Napolitano.
 +
 +==== Vláda ====
 +
 +Rada ministrů je hlavní výkonnou autoritou – v Itálii Consiglio dei Ministři. Sestavuje a řídí ji předseda rady ministrů, neboli premiér, sám jmenovaný prezidentem,​ který musí mít souhlas parlamentu. ​
 +
 +Consiglio dei Ministři, neboli Rada ministrů je kolektivně odpovědná celému parlamentu. Pokud se tak neuskuteční,​ může ji parlament sesadit odhlasováním nedůvěry, čímž musí vždy důvěru poskytnout obě dvě komory.
 +
 +==== Zákonodárná moc ====
 +
 +Zákonodárnou moc tvoří dvouprvkový Parlament. Volby v obou komorách probíhají současně s tím, že mandát trvá pět let.
 +
 +V dolní komoře je Sněmovna poslanců tvořená 630 členy s minimálním věkem 25 let a Horní komora, tedy Senát je tvořený 315 volených senátorů s minimálním věkem 40 let.
 +
 +Horní i Dolní komora se stejnými pravomocemi si volí svého předsedu.
 +
 +----------
 +
 +Podrobnější informace o politickém systému Itálie se můžeme dozvědět přímo v [[http://​xn--itlie-yqa.net|sladké Itálii]].
politika.txt · Poslední úprava: 2016/02/07 19:11 (upraveno mimo DokuWiki)