Itálie.net


politika

Politický systém

Pokud se někdo zajímá o Itálii, měl by se zajímat také o něco málo z politického systému. Pokusme se to stručně shrnout a dozvědět se něco více o italském politickém systému.

Obecně

Mohli bychom říci, že italský parlament je bikamerální, což je parlament strukturovaný do dvou komor – horní a dolní komora. V italském parlamentu horní komoru tvoří Senát a dolní komoru Poslanecká sněmovna.

Italská republika je zastupitelská demokracie a parlamentní republika s vícestranickým systémem.

Itálie se také začlenila do Mezinárodního měnového fondu, Evropské unie, Organizace hospodářské spolupráce a rozvoje a Severoatlanitické aliance.

Prezident republiky

Prezident republiky – Italské republiky je volen nepřímo. Při volbách na společném zasedání parlamentních komor (Senát Parlamentu a Poslanecká sněmovna Parlamentu) a s třemi delegáty, kteří jsou z každé z dvaceti provincií. Pokud má být zvolen nový prezident, musí být v prvních třech kolech nutná dvoutřetinová většina. V kolech dalších stačí nadpoloviční většina.

Prezident může být volen na 7 let a nyní je od 15. 5. 2006 prezidentem Italské republiky Giorgio Napolitano.

Vláda

Rada ministrů je hlavní výkonnou autoritou – v Itálii Consiglio dei Ministři. Sestavuje a řídí ji předseda rady ministrů, neboli premiér, sám jmenovaný prezidentem, který musí mít souhlas parlamentu.

Consiglio dei Ministři, neboli Rada ministrů je kolektivně odpovědná celému parlamentu. Pokud se tak neuskuteční, může ji parlament sesadit odhlasováním nedůvěry, čímž musí vždy důvěru poskytnout obě dvě komory.

Zákonodárná moc

Zákonodárnou moc tvoří dvouprvkový Parlament. Volby v obou komorách probíhají současně s tím, že mandát trvá pět let.

V dolní komoře je Sněmovna poslanců tvořená 630 členy s minimálním věkem 25 let a Horní komora, tedy Senát je tvořený 315 volených senátorů s minimálním věkem 40 let.

Horní i Dolní komora se stejnými pravomocemi si volí svého předsedu.


Podrobnější informace o politickém systému Itálie se můžeme dozvědět přímo v sladké Itálii.

politika.txt · Poslední úprava: 2016/02/07 19:11 (upraveno mimo DokuWiki)