Itálie.net


historie

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie [2016/02/07 19:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Historie Itálie ======
 +
 +V Itálii se skrývá plno tajemství, některé jsou i nevysvětlitelné a to z jediného důvodu – co se dělo v minulosti.
 +
 +Itálie je po [[http://​řecko.net|Řecku]] druhá země s tak dlouhou historií. Zavítejme tedy do dějin a povězme si o tom, jakou historii skrývá Itálie.
 +
 +===== Staří Etruskové =====
 +
 +Podle důkazů můžeme usoudit, že Etruskové byli velmi nadaní. Důležitá informace je, že Etruskové patřili do prvních významných národů v celé Itálii.
 +
 +Když nahlédneme do hrobů, můžeme spatřit krásné šperky, různé fresky a vymodelované věci z keramiky. Tyto hroby však samozřejmě můžeme spatřit, hlavně na místech **poblíž Říma v Cerveteri**.  ​
 +
 +Různé Etruské památky můžeme spatřit v muzeu ve **[[florencie|Florencii]]**,​ **[[vatikan|Vatikánu]]** a i jinde, jako např. v **Laziu**, **Umbrii** a po celém **[[toskansko|Toskánsku]]**. Také významné muzeum se nachází v **Tarquinii**,​ kde leží známé naleziště.
 +
 +Etruskové se rozšířili převážně po celé Itálii, avšak nikdy se nezjistilo, jaký je Etrusků původ, dokonce i jazyk zůstal neznámý.
 +
 +===== Středověk =====
 +
 +V 8. Století byl vytvořen **Papežský neboli církevní stát**, kvůli porážce franckým vládcem Papinem, který dal území kolem Říma a Ravenny papeži. Přesto, že Byzantské říši nějakou dobu patřila i část území, tak Itálii **ovládly kmeny Germánů**. ​
 +
 +Psal se rok 1130 a na severu se rozvíjela největší obchodní centra Evropy – **[[milan|Milán]]**,​ **[[florencie|Florencie]]** a námořní státy – **Janov** a **[[benatky|Benátky]]**. V tom roku vzniklo velmi silné království,​ po celou tu dobu tu vládli **Normané**.
 +
 +Do středověku můžeme zařadit působivé památky jako je Palazzo Vecciho ve Florencii a Palazzo Publico v Sieně.
 +
 +===== Renesance =====
 +
 +Znovuzrození,​ tak můžeme říct renesanci, která si jiným slovem dá říct Rinascita. Itálové chtěli znovuzrození antické kultury – k té vzhlíželi italští umělci, vzdělanci a stavitelé, to se udávalo ve 14-15 století.
 +
 +Renesance se postupně rozšiřovala a znovuzrodila **Florencii**,​ poté zavítala do **Sieny** a **Benátek**. **Sixtinská kaple** vymalovaná **Michelangelem**,​ je důkazem, že renesance se dostala a ovládla i **[[rim|Řím]]**.
 +
 +Později byla Itálie rozdělena na dvě části – severní a střední a to díky rozkvětu, který zastavil italské války. Od rozkvětu v roce 1559 vládli španělští **Habsburkové**.
 +
 +===== Itálie v 18. Století =====
 +
 +**Napoleon v roce 1800 dobyl Itálii** a ze začátku se lidé radovali a oslavovali ho jako osvoboditele,​ později byli zklamáni kvůli jeho převážení cenných památek do Paříže. ​
 +
 +Po jeho porážce opět začali politické poměry z předchozích let.
 +
 +===== Moderní doba =====
 +
 +Nastal přelom 19. a 20. století a Itálie se stává **koloniální mocností**. Později obsadila italské **Somálsko**,​ **Libyi** a **Eritreu**. Než nastala 1. světová válka, tak v roce 1915 vstoupila Itálie na stranu dohody. Slavný politik, premiér a diktátor **Benito Mussolini** se v r. 1922 chopil moci a Itálie rozšířila impérium a obsadila celou **Etiopii**. V 2. světové válce se Itálie stala spojencem společně s Německem, které bylo fašistické. Psal se rok 1943 a Benito Mussolini díky královskému rozkazu se dostal do vězení, protože ztratil podporu vlastních sil.  ​
 +
 +Psal se červenec roku 1943 a Benito Mussolini vytvořil na severu nazývanou Italskou sociální republiku, zkratkou Saló a to hned po tom, co byl osvobozen. Vše se odehrálo, když byla na [[sicilie|Sicílii]] Itálie okupována Německem. Později v dubnu se Benito Mussolini pokusil o útěk, ale byl zabit, poté v r. 1946 přišla ztráta důvěry a Království bylo vyhlášeno republikou.
  
historie.txt · Poslední úprava: 2016/02/07 19:11 (upraveno mimo DokuWiki)