Itálie.net


historie

Historie Itálie

V Itálii se skrývá plno tajemství, některé jsou i nevysvětlitelné a to z jediného důvodu – co se dělo v minulosti.

Itálie je po Řecku druhá země s tak dlouhou historií. Zavítejme tedy do dějin a povězme si o tom, jakou historii skrývá Itálie.

Staří Etruskové

Podle důkazů můžeme usoudit, že Etruskové byli velmi nadaní. Důležitá informace je, že Etruskové patřili do prvních významných národů v celé Itálii.

Když nahlédneme do hrobů, můžeme spatřit krásné šperky, různé fresky a vymodelované věci z keramiky. Tyto hroby však samozřejmě můžeme spatřit, hlavně na místech poblíž Říma v Cerveteri.

Různé Etruské památky můžeme spatřit v muzeu ve Florencii, Vatikánu a i jinde, jako např. v Laziu, Umbrii a po celém Toskánsku. Také významné muzeum se nachází v Tarquinii, kde leží známé naleziště.

Etruskové se rozšířili převážně po celé Itálii, avšak nikdy se nezjistilo, jaký je Etrusků původ, dokonce i jazyk zůstal neznámý.

Středověk

V 8. Století byl vytvořen Papežský neboli církevní stát, kvůli porážce franckým vládcem Papinem, který dal území kolem Říma a Ravenny papeži. Přesto, že Byzantské říši nějakou dobu patřila i část území, tak Itálii ovládly kmeny Germánů.

Psal se rok 1130 a na severu se rozvíjela největší obchodní centra Evropy – Milán, Florencie a námořní státy – Janov a Benátky. V tom roku vzniklo velmi silné království, po celou tu dobu tu vládli Normané.

Do středověku můžeme zařadit působivé památky jako je Palazzo Vecciho ve Florencii a Palazzo Publico v Sieně.

Renesance

Znovuzrození, tak můžeme říct renesanci, která si jiným slovem dá říct Rinascita. Itálové chtěli znovuzrození antické kultury – k té vzhlíželi italští umělci, vzdělanci a stavitelé, to se udávalo ve 14-15 století.

Renesance se postupně rozšiřovala a znovuzrodila Florencii, poté zavítala do Sieny a Benátek. Sixtinská kaple vymalovaná Michelangelem, je důkazem, že renesance se dostala a ovládla i Řím.

Později byla Itálie rozdělena na dvě části – severní a střední a to díky rozkvětu, který zastavil italské války. Od rozkvětu v roce 1559 vládli španělští Habsburkové.

Itálie v 18. Století

Napoleon v roce 1800 dobyl Itálii a ze začátku se lidé radovali a oslavovali ho jako osvoboditele, později byli zklamáni kvůli jeho převážení cenných památek do Paříže.

Po jeho porážce opět začali politické poměry z předchozích let.

Moderní doba

Nastal přelom 19. a 20. století a Itálie se stává koloniální mocností. Později obsadila italské Somálsko, Libyi a Eritreu. Než nastala 1. světová válka, tak v roce 1915 vstoupila Itálie na stranu dohody. Slavný politik, premiér a diktátor Benito Mussolini se v r. 1922 chopil moci a Itálie rozšířila impérium a obsadila celou Etiopii. V 2. světové válce se Itálie stala spojencem společně s Německem, které bylo fašistické. Psal se rok 1943 a Benito Mussolini díky královskému rozkazu se dostal do vězení, protože ztratil podporu vlastních sil.

Psal se červenec roku 1943 a Benito Mussolini vytvořil na severu nazývanou Italskou sociální republiku, zkratkou Saló a to hned po tom, co byl osvobozen. Vše se odehrálo, když byla na Sicílii Itálie okupována Německem. Později v dubnu se Benito Mussolini pokusil o útěk, ale byl zabit, poté v r. 1946 přišla ztráta důvěry a Království bylo vyhlášeno republikou.

historie.txt · Poslední úprava: 2016/02/07 19:11 (upraveno mimo DokuWiki)